Φορολογικό Κίνητρο 30% 

KYA Αριθμ. 1007/09-01-2019

Cash Rebate 35%

Επιστροφή μετρητών σε εγχώρια ή/και αλλοδαπή οπτικοακουστική παραγωγή σε ποσοστό 35% επιλέξιμων δαπανών που διενεργήθηκαν στην ελληνική επικράτεια. Η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων υποστηρίζει κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες κινουμένων σχεδίων και ψηφιακά παιχνίδια που επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο κύριας παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής και αφορά οπτικοακουστικές παραγωγές που δαπανούν τουλάχιστον 100.000 € και αντίστοιχα 30.000 € ανά επεισόδιο στην Ελλάδα και πληρούν τα πολιτιστικά κριτήρια που θέτει η νομοθεσία. Το ποσό της ενίσχυσης Cash Rebate δεν φορολογείται γιατί αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους παραγωγής του έργου.

Ν. 4487/17 (ΦΕΚ 116/Α/9-8-2017)
Ν. 4563/18 (ΦΕΚ 169/Α/20-9-2018)
ΚΥΑ 128/11-12-2018 (ΦΕΚ 5810/Β/24-12-2018)